Honest comparisons that you really benefit from
   

Denk groots!

Van ondernemers zou de overheid een hoop kunnen leren, bijvoorbeeld om groots te denken en upfront te investeren. Beleid met de blik vooruit, anticiperend en vol ambitie. De manier waarop nu in het noorden van ons land één regio uit zijn jasje groeit, is – helaas – daarvan een treffend voorbeeld.
Decennialang was de Eemshaven, in het uiterste puntje rechts boven in de provincie Groningen, economisch gezien een moeizaam gebied. Er waren grote plannen voor nieuwe activiteiten, de kavels waren afgezet, maar werden niet verkocht.

Waar de regio al die jaren om smeekte maar vergeefs op wachtte, voltrekt zich de laatste tijd echter wél, met veel succes! Er worden nu miljarden in de uitgestrekte vlakte gepompt, nog meer dan in een megaproject als de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld.

Vele tientallen bedrijven, groot en klein, vestigen zich er. Vooral de bouw van een aantal grote energy plants, van kolencentrale tot biomassa en windparken, heeft een aanzuigend effect. Maar ook Google heeft er een groot datacentrum, en overslagbedrijven als Vopak hebben zich er gevestigd. Kortom, de oude ambities worden waargemaakt. De kavels worden als warme broodjes verkocht, boeren moeten zelfs worden uitgekocht om extra oppervlakte te winnen.

Goed voor de economie van de regio en de werkgelegenheid natuurlijk, maar er is ook een keerzijde. Al die bouwvakkers, overigens vooral gastarbeiders uit Duitsland en Polen, vertrekken natuurlijk na de bouw weer.

Maar wat ik vooral betreur, is dat de infrastructuur niet lijkt mee te groeien. Zo ligt er tussen Groningen Stad en de Eemshaven een nagenoeg rechte streep asfalt, de provinciale N46. Op deze toch al erg drukke weg denderen steeds meer superzware bouwvrachtwagens, dus om de zoveel tijd wordt de weg afgesloten voor onderhoud aan de toplaag. Grote drukte op wegen in en rond de dorpen door transport, zoals kolenvervoer, is het gevolg.

Heeft de overheid dan niets geleerd van de geschiedenis? Hoe de infrastructuur van Rotterdam destijds in de knel kwam toen de haven zo snel groeide? En tot op de dag van vandaag nog een groot probleem is dat bijna niet meer is op te lossen?

Bij ambitieuze projecten zoals nu in de Eemshaven heb je een overheid nodig die groot durft te denken. De industrie volgt de infrastructuur! Dus ik zou zeggen: leg áán die extra banen asfalt, wacht niet tot het te laat is. Voor al die nieuw gecreëerde centrales en arbeidsplaatsen is straks ook wegcapaciteit nodig. Anticipeer daarop en laat zo aan mogelijke investeerders zien dat het je als overheid ernst is, zo voorkom je dat we een knullige indruk maken en kansen mislopen.

Overheid durf als een ondernemer te denken, denk groots!Ben Woldring

© 1998 - 2023 Bencom Group BV > Founded in Groningen