Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bencom houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt. Ook houdt Bencom zich aan de regels van het Bel-me-niet register. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van de gegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag onder nummer m1004948.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

– Verantwoordelijke: Bencom BV (“Bencom”), gevestigd te Usquert (Nederland), Wadwerderweg 10.

– Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.

– Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.

– Bezoeker: bezoeker van onze websites, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of “gratis aanmelder” is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens naar Bencom via een beveiligde verbinding (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. Bij het uploaden van een telefoonrekening in de Belwijzer verstuurt u gegevens over het aantal minuten en momenten dat u belt, sms’t en data verbruikt naar Bencom, eveneens via een beveiligde verbinding.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina’s die u bekijkt. Bencom kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina’s verbeteren. Zo komen we te weten welke pagina’s veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Bencom maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Welke cookies worden geplaatst en voor welk doel?

Functionele cookies
  • De voorkeuren van bezoekers die producten of abonnementen vergelijken worden opgeslagen in cookies.
  • Ook voor bijvoorbeeld het inloggen op de fora worden cookies gebruikt, of social-media functionaliteiten op de sites.
Meet cookies
  • De bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.
  • Cookies kunnen ook worden geplaatst om te meten hoeveel bezoekers van websites van partners vandaan komen.
Advertentie cookies
  • Vanuit banners op de Bencom sites kunnen cookies geplaatst worden die ervoor zorgen dat de bezoeker relevantere advertenties te zien krijgt.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site, bijvoorbeeld uw belprofiel als de Belwijzer gebruikt wordt of gegevens over uw internetverbinding als de speedtest op Internetten.nl gebruikt wordt. Verder worden vanuit meetcookies, cookies voor social media en advertentiecookies gebruiker-id’s geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina’s een gebruiker is geweest. Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Bencom kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Bencom. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google en eventuele partners benaderd worden. Meer informatie over de Google Analytics cookies. De cookies die geplaatst worden voor social-media kunnen door die aanbieders en eventuele partners gelezen worden (zie hiervoor het privacybeleid van Facebook, Twitter, Google+ en Youtube). De cookies geplaatst door advertenties kunnen ingezien worden door de adverteerder (rechtstreeks of via een mediabureau). Bencom heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies, social-media cookies of advertentiecookies.

Voor welke periode wordt de cookie op de apparatuur geplaatst?

Vanaf Cookienaam Cookie verloopt:
Bencom.nl _icl_current_language na 1 jaar + 1 dag
Google Analytics _umtz na half jaar
Google Analytics _utma na twee jaar
Google Analytics _utmb na sessie
Google Analytics _utmc na 30 minuten
service.gaslicht.com ASPSESSIONIDSASDRDTR na sessie
doubleclick.net id na 2 jaar
turn.com uid na half jaar
twitter.com guest_id na 2 jaar
rubiconproject.com put_2760 na 1 jaar + 1 maand – 1 dag
rubiconproject.com rpb na 1 jaar + 1 maand – 1 dag
pixel.rubiconproject.com rpx na 1 jaar + 1 maand – 1 dag
x.bidswitch.net tuuid na 2 jaar
ads.creative-serving.com fl_inst na 7 dagen
ads.creative-serving.com no_fb_sync na 1 maand – 1 dag
ads.creative-serving.com pvc2 na 2 jaar
ads.creative-serving.com tuuid na 2 jaar
adnxs.com sess na 1 dag
adnxs.com uuid2 na 3 maand – 2 dagen
casalemedia.com CMDD na 1 dag
casalemedia.com CMID na 1 jaar
casalemedia.com CMPS na 3 maanden – 2 dagen
casalemedia.com CMRUM2 na 1 jaar
casalemedia.com CMSC na sessie
casalemedia.com CMST na 1 dag
google.com NID na half jaar + 1 dag
youtube.com PREF na half jaar + halve dag
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE na half jaar + halve dag
youtube.com YSC na sessie

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de nieuwsbrief en de Contractwizard van Bencom of worden via een beveiligde verbinding verzonden naar de door u gekozen telecom- en/of internetprovider om uw bestelling te behandelen, of worden gebruikt om een nauwkeurig advies te geven over mobiele telefonie en de Belwijzer te verbeteren. Indien u ook uw e-mailadres heeft ingevuld, informeert Bencom u per omgaande d.m.v. een e-mail of uw aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

– de aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.

– een advies te geven over het meest geschikte mobiele telefonie pakket en de Belwijzer verder te verbeteren

– uw aanvraag voor diensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan

– aan wet- en regelgeving te voldoen

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, die u verstrekt voor een aanvraag voor diensten worden bij Bencom niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De afmeldprocedure voor de nieuwsbrief staat vermeld op de websites en onder elke verzonden nieuwsbrief.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Bencom verstrekt uw gegevens onder geen beding aan enige andere partij behoudens voor zover de behandeling van aanmeldingen of wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze verklaring omschreven doelen gebruikt. De persoonsgegevens worden door Bencom niet gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld aanbiedingen, acties en andere producten of diensten. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de toepasselijke privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Bencom over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door een briefje te sturen naar: Bencom BV, Wadwerderweg 10, NL-9988 SX Usquert. Vermeld in de brief uw volledige adres (ook evt. e-mailadres) en uw verzoek tot inzage. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons een overzicht. Hiervoor brengen wij u per keer EUR 5,- in rekening.

Geheimhouding

De medewerkers van Bencom, Bencom zelf en zij die in opdracht van Bencom toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Bencom verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Zodra u op een beveiligde gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Bencom maakt hierbij gebruik van de SSL (Secure Socket Layer). Deze op internet gangbare techniek wordt door veel websites gebruikt om op een veilige, versleutelde manier gegevens uit te wisselen.

SSL zorgt ervoor dat de informatie tussen uw pc en Bencom is gecodeerd. Een eigenschap van SSL is dat gegevens worden versleuteld met een digitale sleutel. Deze sleutel is aanwezig in het certificaat dat uw browser ontvangt zodra u gebruikmaakt van het beveiligde gedeelte van Bencom (https).

Om te kunnen garanderen dat de ontvangen sleutel ook echt afkomstig is van Bencom BV (en niet van een hacker) maakt Bencom gebruik van een Certificate Authority (CA). Bij Bencom is dit Globalsign. Globalsign getuigt dat het ontvangen certificaat (met hierin de sleutel) ook echt van Bencom afkomstig is.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Het privacybeleid is 15 december 2001 in werking getreden. Bencom behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@bencom.nl

 

Awards