Faire Komparatoren, von denen Sie wirklich profitieren
   

Minder keus op energiemarkt

Eind vorig jaar besloot toezichthouder NMa (inmiddels ACM) binnen een week tijd de vergunning van twee energieleveranciers in te trekken, omdat zij in financiële problemen verkeerden. Orro Energy en Trianel Energy gingen beide failliet.

Orro Energy kocht energie in via Trianel, maar kon door betalingsachterstanden van klanten de rekeningen niet meer betalen. Trianel volgde kort daarop, gedeeltelijk als gevolg van het faillissement van Orro Energy. Trianel leverde voornamelijk aan zogenoemde ‘white labels’, bedrijven die onder eigen naam energie verkopen, maar gebruik maken van de vergunning van een ander energiebedrijf.
Al begin december liet de NMa weten de situatie rondom white labels niet langer wenselijk te vinden. Om transparantie te creëren, wordt deze constructie niet langer toegestaan. Het moet volgens de toezichthouder duidelijk zijn voor de consument dat de geleverde energie niet van de white label zelf afkomstig is. In het verleden suggereerden zulke bedrijven nog weleens anders. Indien een eigen vergunning geen optie is, kan zo’n white label ervoor kiezen als wederverkoper op te treden. Daarbij ligt de moeilijkheidsgraad vooral in het behouden van de eigen identiteit.

Concurrentie slinkt
De vraag is wat voor effect dit gaat hebben op de concurrentie op de energiemarkt. Enerzijds is het belangrijk dat het voor de consument duidelijk is van wie de energie afkomstig is. Anderzijds kunnen veel kleine lokale initiatieven de kosten niet dragen om een eigen vergunning aan te vragen. Nieuwkomers krijgen hierdoor vrijwel geen toegang tot de energiemarkt en het opstarten van een energiebedrijf wordt daardoor bijna onmogelijk gemaakt.
Het effect is dat de concurrentie zal slinken en de consument daardoor minder keuzevrijheid krijgt. Gevolg is dat de urgentie om de prijs laag te houden ook minder groot zal zijn. Door white labels niet langer toe te staan wordt toetreden tot de energie markt beperkt en dus de concurrentie bijna onmogelijk gemaakt.

 Ferdi Hilverda

© 1998 - 2024 Bencom Group BV > Founded in Groningen