Faire Komparatoren, von denen Sie wirklich profitieren
   

De Slimme Meter

Afgelopen week was het zover: de Slimme Meter is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat per 2012 deze meter wordt ingevoerd. Maar veel mensen weten niet wat een Slimme Meter nou precies inhoudt. Daarom: wat is de Slimme Meter, en wat kan hij?

Een slimme meter is op zich niet heel slim. Het ‘slimme’ ervan is dat de meter op afstand uit te lezen is. De energieleverancier heeft dus direct inzicht in het verbruik en kan het voorschot hierop aanpassen. Ten tweede moet de slimme meter ervoor zorgen dat consumenten bewuster met energie omgaan: zij kunnen uit de meter aflezen wat zij verbruiken via het display of via de computer.

Privacy
Vooral het uitlezen op afstand zorgt voor een hoop problemen bij het invoeren van de meter. Er is namelijk een groot vraagteken te zetten bij de privacy van de gebruiker. De overheid probeert deze privacy te waarborgen, maar dit is toch lastig.
Omdat de Nederlandse overheid toch graag de slimme meter in wil voeren zijn er enkele maatregelen getroffen. Netbeheerders mogen bij enkele gelegenheden de meterstanden uitlezen. Hierbij valt te denken aan de jaarnota, een verhuizing of tweemaandelijks voor het overzicht van het energieverbruik.
Mochten consumenten zich toch nog ongemakkelijk voelen bij de meter, dan mogen ze hem ook weigeren. Kiest u ervoor om de meter wel te laten installeren, dan kunt u ervoor kiezen om de meter niet op afstand te laten uitlezen.
Al met al zal de introductie van de slimme meter dus helemaal niet zo snel en ook niet zo slim gaan als oorspronkelijk de bedoeling was. Het is nu zeer de vraag of er sprake zal zijn van grootschalige uitrol. En wat hebben we dan? Bij een deel van de afnemers kan op afstand worden uitgelezen.
Bij uw telefoongebruik is het heel normaal dat uw verbruik ‘op afstand wordt uitgelezen’. Daar heeft niemand bezwaar tegen. Wat is dan het probleem bij energie?

Slim?
Mensen bewust maken van hun energieverbruik en energiekosten en zichtbaarder maken wat besparingsmaatregelen opleveren, zal zo zeker niet lukken. Aantrekkelijke aanbiedingen doen op basis van slimmer verbruik – bijvoorbeeld goedkoper ‘s nachts wassen – wordt heel lastig, zo niet onmogelijk. Dus hoe slim zijn we eigenlijk in dit land?

Ferdi HilverdaFerdi Hilverda

© 1998 - 2024 Bencom Group BV > Founded in Groningen